Skip to main content

Лейхтер К. Ю.

Карл Юрійович (р. 30 iX (13 X) 1902, дер. Непі, Раквереський р-н, Естонія) - сов. Музикознавець. В 1929 закінчив Тартуський вища муз. Уч-ще по класу композиції; в 1931 - філософський ф-т Тартуського університету. у 1930-34 муз. критик ест. газ. ( "Nдdala Postimess", Тарту). у 1938-40 редактор муз. изд-ва в Талліні. З 1940 викладає історію музики в Таллінській консерваторії (з 1946 доцент, в 1944 декан, в 1946-49 зав. кафедрою). Автор багаточисельних. досліджень з історії ест. музики, статей, рецензій в периодич. друку республіки.
Твори : Richard Wagner, Tartu, 1934; 20 aastat eesti muusikat, Tallinn, 1938; Kaasaja muusikast, Tallinn, 19 70; березень Саар, M., 1960, і ін. MM Яковлєв.

Музична енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія, Радянський композитор. Під ред. Ю. В. Келдиша. 1973-1982.