Skip to main content

Леклер Ж. М.

(leclair) Жан Марі Старший (10 V 1 697, Ліон - 22 X тисячі сімсот шістьдесят чотири, Париж) - франц. скрипаль, композитор і педагог. Навчався грі на скрипці, можливо, під рук. батька. З юнацьких років був танцівником в одному з т-рів Ліона. У 1722 перший танцівник і балетмейстер т-ра в Турині; в цей же час виступив як автор музики вставних танц. номерів в опері "Семіраміда" Орландіні. У 1723-25 ​​жив в Парижі, де видав свій перший інструмент. соч. - зб. сонат для скрипки з basso continuo. У 1726-27 скрипаль корол. оркестру в Турині, очолюваного Дж. Б. Сомісом, у к-якого Л. удосконалювався грі на скрипці. У 1728 блискуче дебютував як скрипаль в паризьких "Духовних концертах", після чого залишив діяльність танцівника і балетмейстера. У 1734-36 чл. корол. капели в Парижі, потім Придв. музикант інфанта Філіпа в Амстердамі. З 1748 служив в Парижі у герцога Грамона, писав музику для його домашнього т-ра.
Творчість Л. - один з означає. етапів у формуванні франц. скр. школи 18 ст. Його гра відрізнялася ніжністю і виразністю тони. Особливо вражало слухачів віртуозну майстерність гри подвійними нотами і акордами, що знайшло відображення в скр. композиціях Л. Його скр. сонати і концерти - художньо завершені зразки цих жанрів у франц. інстр. музиці 18 ст. Для них характерні гармонійність і стрункість форми, ясність листи, мелодійна. і ритмич. різноманітність (типові синкоповані ритми), багатство скр.фактури.
Брат Л. - Жан Марі Л. Молодший (23 IX 1703 Ліон - 30 XI +1777, там же) - скрипаль і композитор. Автор сонат для скрипки з basso continuo (1739), для 2 скрипок з basso continuo (1751).
Твори : опера - Сцилла і Главк (пост. 1746, Париж); 2 зб. концертів для скр. (1 737, ок. Один тисяча сімсот сорок три або 1744), 4 зб. сонат для скр. з basso continuo (1723, бл. 1728, 1734, 1738); сонати для 2 скр. без баса (1730, бл. +1747); тріо-сонати для 2 скр. з basso continuo (бл. 1730) та ін. Література : La Laurеnсie L. de, L? Ecole Franзaise de violon de Lully а Viotti, (t. 1), P., 1922, p. 269-349; Rоugin A., Le violon. Les violonistes et la musique de violon du XVIe au XVIIIe siіcle, P., 1924, з 188-218; Rinсherle M., Jean Marie Leclair, l? Ainй, P., (1952). І. M. Ямпільський.

Музична енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія, Радянський композитор. Під ред. Ю. В. Келдиша. 1973-1982.