Skip to main content

Квітка К. В.

Климент Васильович (23 i (4 II) 1880 с. Хмелів, нині Роменського р-ну Сумської обл. - 19 IX 1953 Москва) - сов. музикознавець-фольклорист, педагог. У 1902 закінчив юрид. ф-т Київського ун-ту. Муз. освіту здобув у Київському муз. уч-ще, де займався по класу фортепіано. у Г. К. Ходоровского. З 1900-х рр. працював в області муз. фольклору, виїжджав в багаточисельних. експедиції, записував пісні (в т. ч. з голосу Лесі Украінкі- його дружини, і І. Франко). Зібрав св. 6000 укр. нар. пісень і пісень ін. народів (рос., білорус., приазовських болгар та ін.). З 1920 К. - чл. Етнографіч. комісії АН СРСР і одночасно викладач Київського вищого муз. -драм. ін-ту. У 1922-1933 очолював заснований за його ініціативою Кабінет муз. етнографії АН УРСР. З 1933 вів курс музики народів СРСР в Моск. консерваторії, з 1937 (до кінця життя) керував створеним ним Кабінетом нар. музики при історико-теоретич. ф-ті.
К. - один з основоположників сов. муз. етнографії, видатний збирач і дослідник муз. фольклору СРСР. Розробив нову методику польової роботи, теоретич. основи етномузичної соціології та історико-порівняє. вивчення музики етнічно споріднених народів (слов'ян, тюрків). Зробив ряд важливих відкриттів в області походження і поширення первісних звукорядов, хроматизмов, ритмич. архетипів і нар. муз. інструментів. Першорядне значення мають і його роботи по критиці джерел.
Твори : Збірники пісень - Народнi мелодiп з голосу Лeci Украпнкі, ч. 1-2, Кіпв, 1917/18; Украпськi народнi мелодiп, Kіпв, 1922; Статті і дослідження - Рітмiчнi паралелi в пicнях слов'янських народiв, Кіпв, 1923; М. Лисенка як збірач народних пiсень, Кіпв, 1923; Професiональнi народнi спiвцi i музиканти на Украпнi, Кіпв, 1924; Вступнi уваги до музічноетнографiчніх студiй, Кіпв, 1925; Первicнi тоноряді, Кіпв, 1926; Украпськi пicнi про дiтозгубніцю, Кіпв, 1926; Ангемiтонiчнi прімiтіві i теорiя Сокальського, Кіпв, 1928; Вибрані праці в двох томах, т. 1-2, М., 1971-73. Література : Бачинський Л., К. В. Квітка, в кн. : Питання музикознавства. Щорічник, вип. 2. 1953-1954, М., 1955, с. 317-321; Бачинський Л. О., Кащеєва-Квiтка Г. Л., К. В. Квiтка. Видатний украпнській музікознавець-фольклорист, "Народна творчiсть та етнографiя", 1958, кн. 4, грудень, с. 55-59; Руднєва А. В., К. В. Квітка, в кн. : Видатні діячі теоретико-композиторського факультету Московської консерваторії, M., 1966, с. 156-66, 206-08; Іваненко В. Г., Климент Квітка, "Народна творчiсть та етнографiя", 1970, кн. 1, с. 70-73. В. Л. Гошовський.

Музична енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія, Радянський композитор. Під ред. Ю. В. Келдиша. 1973-1982.