Skip to main content

Колесса Ф. М.

Філарет Михайлович (17 vII 1871 році, с. Татарсько, нині Стрийського р-ну Львівської обл. - 3 III 1947 Львів) - сов. музикознавець-фольклорист і етнограф, композитор, літературознавець. Акад. АН УРСР (1929). Деп. Верх. Ради УРСР 2-го скликання. Брав приватні уроки гри на скрипці в м Стрию. Муз. предмети вивчав у А. Брукнера і Г. Адлера у Відні (1891-92). У 1892-96 займався на філософському ф-ті Львівського ун-ту (укр. І класичні. Філологія). У 1898-1929 викладав у гімназіях Львова, Стрия, Самбора. Збирати та систематизувати укр. нар. пісні почав в 1902. У 1918 в Віденському ун-ті йому було присуджено звання доктора слов'янської філології. З 1929, залишивши пед. діяльність, цілком зайнявся науч. роботою. З 1939 професор Львівського ун-ту ім. І. Франка (кер. Кафедри укр. Фольклору та етнографії), одночасно (з 1940) директор Львівської філії Ін-ту мистецтвознавства, фольклору та етнографії АН УРСР і етнографіч. музею. Брав участь в міжнародному. з'їздах і конгресах етнографів і філологів.
численний. праці К. є значить. внеском в розвиток укр. фольклористики. Він досліджував укр. пісню в її історич. розвитку, показав зв'язок її поетичний. і муз. змісту. Як дослідник укр. дум К. в своїх роботах підкреслював їх нар. походження. Приділяв велику увагу взаємозв'язку народних і професійних почав в літературі і позов-ве. Автор монографій про H. В. Лисенко, І. Я. Франко і Л.Українці; йому належать також муз. соч. , В т. Ч. "Военнi квартету" (для вок. Квартету, чоловік. І дружин. Хору; Відень, 1915), зб. обробок укр. нар. пісень, хорових соч. (На сл. Т. Г. Шевченка) та ін.
Твори : Рітмiка украпнськіх народних пiсень, "Записки наукового товариства iм. Шевченка", Львiв, 1906-07, т. 69, 71-74, 76 ; Д питання про Украiнський музичний стиль, Львiв, 1907, Мелодiп Украiнський народних дум, серiя 1-2, Львiв, 1910-13 ( "Матерiали до украпнськоп етнольогiп", т. 13-14), Народний направление у творчостi М. Лисенка, " Лiтературно-науковий вісник ", Львiв, 1913, кн. 2, Варiанті мелодiй Украiнський народних дум, пx характеристика I групувань "Записки наукового товариства iм. Шевченка), Львiв, 1913, т. 116-117; Про генезу украпнськіх народних дум, там же, Львiв, 1920-22, т. 130 132, Народнi пicнi з пiвденний Пiдкарпаття, Ужгород, 1923, Украпнська народна пiсня на переломi XVII-XVIII ст., "Украпна", 1928, кн. I, Як розум? в Микола Лисенко проблему гармонiзацiп украпнськіх народних пicень, "Украпнська музика", 1937 Nо 9-10; Украпнська усна словеснiть, Львiв, 1938, Про українському фольклорі, "Новий світ", 1940, No 9, Улюбленi украпнськi народнi пiснi I в. Франка, Львiв, 19 46, Леся Украпнка i украпнській музичний фольклор, в сб.: Леся Украпнка, Львiв, 1946, і ін. Більшість з цих робіт увійшло в слід. Видання, випущені вид-вом "Наукова думка" в Києві: Мелодiп украпнськіх народних дум, 1969 ; Музікознавчi пpaцi, 1970, Фольклорiстічнi працi, 1970; Музічнi твори, 1972. Література : Шуст Я., PM Колесса, Кіпв, 1955, Штейнберг Е., Філарет Колесса про український фольклор, "СМ", 1959 , No 12; Грица С. Й., Фiларет Михайлович Колесса, Кіпв, 1962 (є список произв.), Її ж, Фольклористична дiяльнiсть P. M. Колесси, в сб. P. M. Колесса. Мелодiп украпнськіх народних дум, Kіпв, 1969. Л. С.Кауфман.

Музична енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія, Радянський композитор. Під ред. Ю. В. Келдиша. 1973-1982.