Skip to main content

Казаченко Г. А.

Григорій Олексійович (21 iV (3 V) 1858 Петербург - 18 V 1938 Ленінград) - сов. композитор, диригент і педагог. Засл. деят. позовсв РРФСР (1937). Навчався в Придворної співацької капели у І. І. Рибасове і І. К. гункі, в 1874-83 - в Петерб. консерваторії, де займався по композиції у Ю. І. Иогансена і Н. А. Римського-Корсакова, грі на фортепіано. навчався у Р. Ф. Аменд і P. P. Штейна. Після закінчення консерваторії працював хормейстером в Маріїнському т-ре (з 1889), викладав теорію музики в хор. класах при казенної опері, керував гуртками і про-вами хор. співу. Як диригент виступав в загальнодоступних концертах РМО, в "Російських концертах" в Парижі (1898). В 1924-38 керував хор. класом Ленингр. консерваторії (з 1926 професор). Йому належать перекладання для фп. опер "Снігуронька" Римського-Корсакова і "Корделія" H. P. Соловйова.
Твори : опери - Князь Срібний (за романом А. К. Толстого, 1892, Маріїнський т-р), Пан Сотник (на сюжет з "Кобзаря" Т. Г. Шевченка, 1902, Петерб. Нар. хата); кантата Русалка; для орк. - симфонія, 2 східні сюїти (1-я - Вірменська), балетна сюїта; фантазія для альта з оркестром. ; фп. п'єси, хори, романси (на сл. А. С. Пушкіна, А. В. Кольцова, І. С. Нікітіна) і ін. Література : Г. А. Казаченко. З приводу 20-річного ювілею, "Музика і спів", 1903, No 11 (з хронологич. Переліком 1879-1902, муз. Соч. Ор. 1-35). І. М. Ямпольський.

Музична енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія, Радянський композитор.Під ред. Ю. В. Келдиша. 1973-1982.