Skip to main content

Карклін Л. А.

Каркліньш Людвіг Андрійович (р. 19 vIII 1928, с. Едоло Кулдигский р-ну Латв. РСР) - музикознавець. Кандидат мистецтвознавства (1968). чл. КПРС з 1959. у 1960 закінчив Муз. -пед. ін-т ім. Гнєсіних в Москві по класу теорії музики (у В. А. Таранущенка), в 1965 - аспірантуру по кафедрі теорії музики (кер. В. О. Берков). Автор ряду муз. -теоретіч. і методич. праць. Особливу увагу в своїх дослідженнях К. приділяє творчості Н. Я. Мясковського, Я. А. Іванова. з 1960 викладає в Латв. консерваторії (з 1963 зав. кафедрою теорії музики, з 19 70 доцент). Серед його учнів - І. Лукашінска, В. Буте, А. Бомік, І. Хаммері.
Твори : Vienbalsigais diktats krajums, Riga, 1959 (совм. З Я. Брігзна і Ю. Давис ), Muzikas abece, Riga, 1959, Par muzikas valodas a tistibu, "Maksla", 1962, No 2, Muzikas teoretisko prieksmetu macisanas metodika, Riga, 1963; статті в збірнику Latviesu muzika, сб. IV, V, VII, VIII, IX, вид. в Ризі в 1965, 1966, 1969 1970, 1972 роках: Diatonika N. Mjaskovska harmoniskaja valoda, IV, 1965; Laikmetigas iezimes N. Mjaskowska Harmonija, skaja, V, 1966; Nacionalo iezimju izpausme Jana Ivanova simfonisma, VII, 1969; Par daziem muzikas valodas jautajumiem, VIII, 1970; Dazi muzikas formas jauajumi latviesu jaukta kora dziesma, IX, 1972; Komponists, muzika, Klausitajs, Riga, 1967; Риси стилю Яніса Іванова, в сб. : Музична культура Радянської Латвії, М. -Л. , 1965; Узагальнити практичний досвід, "СМ", 1965, No 7; Гармонія Н. Я. Мясковського, М., 1971; Simfoniskie darbi latviesu muzika, Riga, 1973, і ін.

Музична енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія, Радянський композитор. Під ред. Ю. В. Келдиша. 1973-1982.