Skip to main content

Каломіріс М.

(kalomoirns) Маноліс (14 (26) XII 1883 Смірна - 3 IV 1962 , Афіни) - грец. композитор. Чл. Афінської АН (1945). Музиці навчався в Афінах і Константинополі, потім в 1901-06 удосконалювався в консерваторії у Відні у Г. Греденера (теорія), А. Штурма (фортепіано.) І Е. Мандичевського (композиція). У 1906-10 викладав в Харківському муз. уч-ще РМО (в Росії написав перший значить. соч. - "Грецьку сюїту для оркестру"). У 1911 в Афінах вів класи композиції і гри на фортепіано. в Еллінської консерваторії (в 1919-26 директор). У 1926 заснував Нац. консерваторію в Афінах і був її директором до кінця життя. У 1935-57 перед. Союзу грец. композиторів. Двічі приїжджав в СРСР. Виступав у пресі як музичний критик. Автор підручника з теорії музики; в 1945 написав автобіографію.
К. - один з основоположників суч. грец. муз. школи. Його опера "Старший майстер" (1915) на сюжет старовинної нар. легенди поклала початок суч. грец. оперному позов-ву. Творчість К. формувалося під впливом Р. Вагнера і Н. А. Римського-Корсакова. Його музика пройнята духом нар. грец. мелодики. Кращі произв. К. відзначені внутрішньою експресією, мелодійна. виразністю, винахідливістю оркестровки.
Твори : опери - Кільце матері (1917), Анатолія (1945), Каламутні води (1951), Костянтин Палеолог (1962); для орк. - 3 симфонії (1920 і 1930, з хором), 1955 - з речитативами на вірші грец. поета Паламаса, сімфоніч. поеми - Коробейник (1921), Менас-бунтівник (1939), Смерть відважної (1944), Танцювальна сюїта (1930), Острівні картини (1928), симфонічного.триптих (1938); для інструменту з оркестром. - для фортепіано. Грецька рапсодія (1926), концерт (1935), для скр. - сюїта (1928), концертино (1956); квінтет для голосу, 2 скр. , Влч. і фп. (1912), фортепіано. тріо (1921), квартет для флейти, англ. ріжка, альта і арфи (1921), соната для скр. і фп. (1948); п'єси для фортепіано. , Пісні, музика для драм. т-ра, концертні обр. нар. пісень і танців. Літературні твори : Mein Leben und meine Kunst, в журн. : "Nea Hestia", (No) 35/36, 1944-45. Література : Михайлівська Н., Грецькі музиканти, "СМ", 1954, No12; Аноянакіс Ф., Музика сучасної Греції, "СМ", 1958, No 3; Manolis Kalomiris, Atena, 1932. M. M. Яковлєв.

Музична енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія, Радянський композитор. Під ред. Ю. В. Келдиша. 1973-1982.