Skip to main content

Іконніков А. А.

Олексій Олександрович (р. 1 (14) x 1905 сел. Вузлова, нині Тульської обл.) - сов. музикознавець. Кандидат мистецтвознавства (1965). Чл. КПРС з 1942. Закінчив в 1935 радіоотделеніе історико-теоретич. ф-ту, в 1938 - аспірантуру Моск. консерваторії. У 1934-38 лектор Моск. філармонії, в 1939-40 зав. кафедрою композиції, історії і теорії музики Свердловської консерваторії, в 1940-46 редактор, інспектор, заст. поч. Управління муз. установ Комітету у справах позов-в при РНК СРСР, в 1946-50 науч. співробітник науково-дослідні. кабінету при Моск. консерваторії, в 1950-53 ред. від. музики і чл. редколегії газ. "Радянське мистецтво". З 1953 зав. кабінетом історії та теорії піанізму, в 1959-70 проректор по науч. роботі і аспірантурі Муз. -пед. ін-ту ім. Гнесіних. Організатор і відповід. редактор науково-методич. збірників "Праці держ. муз. -педагогіч. ін-ту ім. Гнєсіних", що видаються ін-том (вип. I-Х, 1959-71). Виступає в якості муз. критика. Автор робіт про Н. Я. Мясковського, в т. Ч. Монографій "Н. Я. Мясковський" (М., 1944), "Myaskowsky: his Life and Work" (New York, 1946) і "Художник наших днів" ( M., 1966), а також статей, посв. творчості сов. композиторів.
І. М. Ямпольський.

Музична енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія, Радянський композитор. Під ред. Ю. В. Келдиша. 1973-1982.