Skip to main content

Ібн Сіна

(латінізіров. Авіценна, avicenna) Абу Алі Хусейн ібн Абдаллах (бл. 980, с. Афшана, поблизу Бухари - 18 VI 1037, Хамадан) - вчений-енциклопедист, лікар, філософ східного середньовіччя. Освіту здобув в Бухарі. У свій час перебував при дворі правителя Хорезму. Пізніше переселився в Джурджан, жив в Казвін, Ісфахані, Хамадані. Автор мн. трактатів і книг. У деяких з них розглядав муз. -теоретіч. питання: розділи "Звід науки про музику" ( "Книга зцілення") і "Скорочена виклад науки про музику" ( "Книга порятунку"), частина розділу "Математика" ( "Книга знання"). Трактат "Введення в музичне мистецтво" не зберігся. У питаннях муз. теорії, слідуючи, як і ін. вчені Бл. і Ср. Сходу, ін. -греч. теоретикам, І. С. виступає проти мифологич. і космологіч. розуміння музики. У судженнях і висновках спирався на естественнонауч. світогляд, сприяючи утвердженню нової муз. естетики, осн. на емпіріч. і сенсуального принципах. "Звід науки про музику" опублікований в пер. на рус. яз. в кн. "Музична естетика країн Сходу" (М., (1967), с. 277-84).
Література : Гулісашвілі Б. A., До питання про своєрідність теорії музики Ібн-Сіна, "Повідомлення АН Груз. РСР", 1953, т. 14, No 3; Mahmoud el-Hefny, Ibn Sina's Musiklehre hauptsдchlich an seinem "Nagat", erlдutert, В., 1931 (пер. Розділу по музиці з "Книги порятунку" з коментарями). І. М. Ямпольський.

Музична енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія, Радянський композитор.Під ред. Ю. В. Келдиша. 1973-1982.