Skip to main content

Барокамера

(баро (Барі-) + камера) герметично закривається приміщення, в якому може бути створено підвищений (компресійна Б.) або знижений (вакуумна Б.) тиск повітря (газів); в медицині Б. використовуються для баротерапії, для дослідження впливу змін барометричного тиску на організм людини, для тренування висотної стійкості. Барокамера Кравченко - см. Кравченко барокамера. Барокамера операційна - Б., габарити і обладнання якої забезпечують можливість проведення в камері хірургічних операцій при заданому тиску і склад повітря (суміші газів). Барокамера терапевтична - Б., габарити і обладнання якої забезпечують можливість тривалого перебування в камері одного або декількох хворих з метою лікування в умовах заданого тиску і складу газового середовища.

1. Мала медична енциклопедія. - М.: Медична енциклопедія. 1991-96 рр. 2. Надання першої медичної допомоги. - М.: Великої російської енциклопедії. 1994 г. 3. Енциклопедичний словник медичних термінів. - М.: Радянська енциклопедія. - 1982-1984 рр.