Skip to main content

Гомеостат

(Гомео- + грец. statos стоящий) технічний пристрій, призначений для підтримки значень будь-яких змінних в заданих межах; використовується, наприклад, для моделювання здатності живих організмів підтримувати гомеостаз.

1. Мала медична енциклопедія. - М.: Медична енциклопедія. 1991-96 рр. 2. Надання першої медичної допомоги. - М.: Великої російської енциклопедії. 1994 г. 3. Енциклопедичний словник медичних термінів. - М.: Радянська енциклопедія. - 1982-1984 рр.