Skip to main content

Гетерохрония

(гетеро- (Гетер-) + грец. Chronos час; син. Гетерохронизм) 1) зміна часу закладки і темпу розвитку окремих органів або всього організму у нащадків, наприклад акцелерации; 2) неодновременное дозрівання окремих функціональних систем організму в процесі онтогенезу.

1. Мала медична енциклопедія. - М.: Медична енциклопедія. 1991-96 рр. 2. Надання першої медичної допомоги. - М.: Великої російської енциклопедії. 1994 г. 3. Енциклопедичний словник медичних термінів. - М.: Радянська енциклопедія. - 1982-1984 рр.