Skip to main content

Хайдельбергера метод

( М. Heidelberger, р. 1888 р американський мікробіолог і імунолог) метод кількісного визначення вмісту антитіл, заснований на реакції прец пітаціі з визначенням кількості білка антитіл в преципітатами.

1. Мала медична енциклопедія. - М.: Медична енциклопедія. 1991-96 рр. 2. Надання першої медичної допомоги. - М.: Великої російської енциклопедії. 1994 г. 3. Енциклопедичний словник медичних термінів. - М.: Радянська енциклопедія. - 1982-1984 рр.