Skip to main content

Гауптман М.

Хауптман (hauptmann) Моріц (13 X 1792 Дрезден - 3 I 1868 Лейпциг) - нім. муз. теоретик, композитор і педагог. Навчався композиції і грі на скрипці у Л. Шпора в Готі (з 1811), був скрипалем в Дрезденської Придв. капелі. У 1815 став домашнім учителем музики в родині рус. князя Рєпніна, відвідав з ним Петербург, Москву, Полтаву і Одесу. Повернувшись до Німеччини, був скрипалем в Придв. капелі в Касселі (кер. Л. Шпор). З 1842 кантор в школі Томаськирхе і викладач теорії музики в консерваторії в Лейпцигу. Безпосередній. попередник X. Рімана в побудові системи функціональної гармонії (прихильник теорії полярності мажору і мінору). Серед його учнів: Ф. Давид, Й. Йоахім, Я. Калівода, Й. А. ван Ейкен, С. Ядассон, А. Вильгельми, Е. і Ю. Рентген, X. Бюлов, Й. Василевський і ін. Перебував в листуванні з Л. шпора, К. М. Вебером, Дж. Мейєрбером (частина листування опублікована). З 1843 був ред. "Allgemeine Musikzeitung". Разом з О. Яном і Р. Шуманом організував Баховское т-во і був його беззмінним головою. Під ред. Г. вийшли 3 перших томи зібрання. творів І. С. Баха. Г. відомий також як автор мотетов, що відрізняються ясністю голосоведения, строгістю форми і співучістю. Серед ін. Произв. - опера "Матильда" (Кассель, 1826), фортепіано. концерти, скріпіч. сонати, сонатини, дуети для скрипки, струн. квартети, п'єси для фортепіано. , Псалми, меси, церк. хори, духовні та світські пісні для хору і соло.
Твори : Erlдuterungen zu J.S. Bachs Kunst der Fuge, Lpz. , 1841, тисяча вісімсот шістьдесят одна; Die Natur der Harmonik und der Metrik, Lpz. , 1853, 1873, англ. пер. , L., 1888; Die Lehre von der Harmonik, Lpz. , 1868, Lpz. , 1873; Briefe von M. Hauptmann an Fr. Hausen, hrsg. von A. Schцne, Bd 1-2, Lpz. , 1871; Opuscula, Lpz. , 1874 (сб. Ст. По теорії музики); Briefe von M. Hauptmann an L. Spohr und andere, hrsg. von F. Hiller, Lpz. , 1876; The letters of a Leipzig cantor, ed. by A. D. Colbridge, L. -N. Y., 1892. Література : rижкін І., Mазель Л., Нариси з історії теоретич. музикознавства, вип. 1, М., 1934; Rummenhцller Р., Moritz Hauptmann als Theoretiker, Wiesbaden, 1963; Rothдrmel M., Der musikalische Zeitbegriff seit M. Hauptmann, Regensburg, 1963. Про. Т. Леонтьєва.

Музична енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія, Радянський композитор. Під ред. Ю. В. Келдиша. 1973-1982.