Skip to main content

Гуревича система відведень ЕКГ

(М. Б. Гуревич, радянський кардіолог) система двополюсних грудних відведенні електрокардіограми, при якій негативний електрод розташовують в другому міжребер'ї по лівій грудиною лінії, а позитивні - в точці проекції верхівкового поштовху на задню пахвову лінію і в області верхівкового поштовху; застосовується для уточнення локалізації інфаркту міокарда.

1. Мала медична енциклопедія. - М.: Медична енциклопедія. 1991-96 рр. 2. Надання першої медичної допомоги. - М.: Великої російської енциклопедії. 1994 г. 3. Енциклопедичний словник медичних термінів. - М.: Радянська енциклопедія. - 1982-1984 рр.