Skip to main content

Гуменюк А. І.

Андрій Іванович (р. 22 vI 1916, с. Левковка, нині Вінницької обл.) - сов. музикознавець. Доктор мистецтвознавства (1971). У 1949 закінчив диригентсько-хорової ф-т Київської консерваторії, в 1952 аспірантуру при Ін-ті мистецтвознавства, фольклору та етнографії. З 1952 працював в цьому інституті (в 1958-71 ст. Науковий співробітник). З 1971 зав. кафедрою народного хор. співу в Київському інституті культури. Автор досліджень, книг, брошур, статей в періодичних. друку по нар. танцю, нар. інстр. музиці і нар. інструментам. Укладач ряду збірників ( "Украпнськi народнi танцi", 1962, 1969, "Украпнськп народнп танцювальнп мелодпп", 1955, і ін.). Брав участь у виданні багатотомної серії "Українська народна творчість" (вид. 6 тт.).
Твори : Украпнськi народнi хор, Кпев, 1955; Народне хореографiчне мистецтво Украпні, Кіпв, 1963; Украпнськi народнi музічнi iнструмент, Кіпв, 1967; Інструментальна музика, Київ, 1972, і ін. H. Н. Сидоренко.

Музична енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія, Радянський композитор. Під ред. Ю. В. Келдиша. 1973-1982.