Skip to main content

Грубер Р. І.

Роман Ілліч (1 (13) xII 1895 Київ - 24 III 1962 Москва) - сов. музикознавець. Доктор мистецтвознавства (1947). Музиці спочатку навчався в Києві у М. П. Домбровського (фортепіано.) І Г. Л. Любомирського (теорія музики). З теорії та історії музики займався також у В. Г. Каратигіна (Петроград, 1912-1916), що вплинули на формування його муз. поглядів. Потім навчався в Петроград. консерваторії у H. H. Позняківській (фортепіано.). У 1922 закінчив ф-т історії музики Російського ін-ту історії позовсв, де займався у Б. В. Асаф 'єва, А. В. Преображенського і М. О. Штейнберга. З 1922 науч. співробітник цього ін-ту, з 1931 його дійсний член. Творче спілкування з Асафьевим багато в чому визначило напрямок науч. діяльності Г. В 1925-31 викладав історію музики в муз. технікумах Ленінграда, з 1931 - в Ленингр. консерваторії (з 1935 професор, з 1936 зав. кафедрою загальної історії музики), в 1941-62 - в Моск. консерваторії (з 1943 зав. кафедрою загальної історії музики). Учнями Г. є багато радянських музикознавці.
Г. - один з видних представників сов. школи музикознавства. У ранній період дослідні. роботи його науч. інтереси були спрямовані гл. обр. на область муз. естетики, психології муз. творчості, соціології, джерелознавства. Виступав також як критик, почасти з питань рус. муз. культури. Пізніше зосередився на питаннях загальної історії муз. культури. Г. належить капітальна праця - "Історія музичної культури", в к-ром освітлений історич.процес розвитку муз. культури з найдавніших часів до початку 16 ст. У цьому дослідженні узагальнено великий фактич. матеріал. У ньому по-новому, з позицій сов. муз. науки, розглянуті і висвітлені мн. найважливіші явища історії музики. Автор книг, статей, а також сост. зб. : "Ріхард Вагнер. Вибрані статті» (1935, вступить. Стаття написана Г.) і "Музична культура стародавнього світу" (1937).
Твори : Проблема музичного втілення, в сб. : "De Musica", П., 1923, с. 35-110; Установка музично-мистецьких понять в соціально-економічній площині, там же, вип. 1, Л., 1925, с. 28-51; Про музичну критиці як предмет теоретичного і історичного вивчення, там же, вип. 2, Л., 1926, с. 43-59; "Rossica" в німецькій музичній періодичної літературі вісімнадцятого і першій половині дев'ятнадцятого століття, там же, с. 103-29; Про "формальному методі" в музикознавстві, там же, вип. 3, Л., 1927, с. 39-53; В. Г. Каратигіна як музичний критик, в сб. : В. Г. Каратигіна. Життя, діяльність, статті та матеріали, (вип.) 1, Л., 1927, с. 41-65; Про можливості та межі використання в музикознавстві економічних категорій, в сб. : Музикознавства, (вип.) IV, Л., 1928, с. 40-62; Ріхард Вагнер (1883-1933), М., 1934; Про реалізм в музиці, "СМ", 1934, No 6; Бах і Гендель, там же, 1935, No 3; Гендель, Л., 1935; Музична культура стародавнього світу, в сб. : Музична культура стародавнього світу, Л., 1937; Історія музичної культури ..., т. 1, ч. 1-2, М. -Л. , 1941; т. 2, ч. 1-2, М., 1953-1959; Загальна історія музики, ч. 1, М., 1956, М., 1960, 1965; Особистість і творчий образ композитора (Бетховена), в кн. : Музика французької революції 18 століття. Бетховен, М., 1967, с. 100-54, та ін. Література : Р. І. Грубер. (Некролог), "СМ", 1962, No 6; Левтонова О., Про Романа Ілліча Грубер, "СМ", 1971, No 1. І. М. Ямпольський.

Музична енциклопедія.- М.: Радянська енциклопедія, Радянський композитор. Під ред. Ю. В. Келдиша. 1973-1982.