Skip to main content

Группетто

(італ. Gruppetto, зменшить. Від gruppa, букв. - група) - вид мелізма: мелодич. прикраса, що складається з 4 або 5 звуків і позначається знаком зі. До складу 5-звучного Г. входять основний (прикрашають) звук, верхній допоміжний, основний, нижній допоміжний і знову основний; до складу 4-звучного Г. - ті ж звуки, крім першого або останнього. Якщо допоміжні. звук є альтеріров. щаблем, то відповідно над або під Г. ставиться знак альтерації. У випадках, коли знак Г. стоїть над нотою, фігура починається безпосередньо з верхнього допоміжного і виповнюється за рахунок осн. звуку. Якщо знак Г. стоїть між нотами, то фігура починається з першого звуку, к-рий вважається основним (прикрашають) звуком. Г., що знаходиться між нотами однакової висоти, виповнюється за рахунок тривалості першого звуку; то ж при звуках рівної висоти і тривалості. Якщо Г. стоїть між звуками разл. висоти, але однаковою тривалості, воно виконується за рахунок обох звуків.

Допускаються разл. варіанти мелодич. і ритмич. розшифровки Г., що відповідають особливостям стилю муз. твори і мистецтв. задумом виконавця.
У класичній музиці застосовувалося також перекреслене Г. Постать його починалася з нижнього допоміжного звуку.

Література : Юровський A., (Передмова ред.), В сб. ; Французька клавесин музика, М., 1934; то ж, 1935; Bach К.Ph. E., Versuch ьber die wahre Art das Klavier zu spielen, Bd 1-2, B. 1753-62, Lpz. , 1925; Beyschlag A., Die Ornamentik der Musik, Lpz. , 1908, M953; Вrunold P., Traitй des signes et agrйments employйs par les clavecinistes franзais des XVII et XVIII siіcles, Lyon, 1925, Faksimile-Nachdr. , Hrsg von L. Hoffmann-Erbrecht, Lpz. , 1957. В. А. Вахромеев.

Музична енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія, Радянський композитор. Під ред. Ю. В. Келдиша. 1973-1982.