Skip to main content

Грегор Ч.

(gregor) Честмір (р. 14 V 1926 Брно) - чеськ. композитор. Навчався композиції у Я. Квапіл в консерваторії (1945-47) і у нього ж в Академії ім. Л. Яначека (1950-54) в Брно. Секретар Остравського філії Союзу чехосл. композиторів, в 1952-72 зав. відділом муз. передач Остравського радіо. Творчість Г. формувалося під впливом музики І. Ф. Стравінського, С. С. Прокоф'єва, Д. Д. Шостаковича, П. Хіндеміта, а також П. Боржковеца і Я. Єжек. У 50-і рр. писав гл. обр. масові пісні (бронзова медаль на 6-му Всесвітньому фестивалі молоді і студентів у Москві, 1957), Естро. музику. У произв. 60-х рр. використовував алеаторику, сонористику. Тяжіє до лірико-драм. типу образності, до програмної музики. Його стиль відрізняють ясність форми, поліфонічен. майстерність, оригінальність ритмич. організації тканини.
Твори : кантати Чеська пісня (Ceskе zpev, 1951); для орк. - 3 симфонії (Про славу нашому житті - Про slбve nasйho zivota, з хором, 1950; Земля і люди - Zeme a lidй, 1953; Хореографічна, 1963), увертюри, в т. Ч. Прошу слова (Prosнm про slovo, 1956) ; для струн. орк. - сюїти (1956; Трагічна - Tragickб suita, 1956); концерти з оркестром. - для фортепіано. (Semplice concerto, 1958), для скр. (1965); для фортепіано. - соната in tre tempi (1966) і ін. П'єси; музика до вистав драм. т-ра.

Музична енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія, Радянський композитор. Під ред. Ю. В. Келдиша. 1973-1982.