Skip to main content

Гравітіс О. Е.

Ольгерт Ернестович (р. 30 vIII 1926 Алуксне) - сов. музикознавець і композитор. Засл. деят. позов- в Латв. РСР (1969). Кандидат мистецтвознавства (1969). Закінчив Латв. консерваторію (Рига) в 1952 - як музикознавець, в 1960 - як композитор (у Я. А. Іванова). Закінчив в 1956 аспірантуру Ленингр. консерваторії (кер . Г. Г. Тиграном). з 1961 викладає в Латв. консерваторії, з 1969 доцент. Г. - автор статей в періодичної. друку, досліджень по латиш. класичні. музиці, монографій і популярних брошур. Як композитор Г. звертає я в основному до муз. -сценіч. жанрами і вок. музиці. Серед його произв. - опери "Аудріні" (1965, Латв. т-р опери та балету), "Крізь хуртовини" ( "Sniegputennos", 1967, там же ), телевізійна опера "Соколёнок" ( "Vanadzinns", 1959), кантати, хори, романси (в т. ч. цикл "Місячне сяйво" - "Moonshine", сл. Я. Райніса), обр. латиш, нар. мелодій та ін.
Літературні твори : Jurjanu Andrejs, Riga, 1953; у русявий. пер. - Андрій Юрья, Рига, 1955; Latviesu komponistu biografijas, Riga, 1953; у русявий. пер. - Латиські композитори, Рига, 1955; Jгzeps Vitols un latviesu tautas dziesma, Riga, 1958; у русявий. пер. - Язеп Вітол і латиська народна пісня, М. -Л. , 1966, Janis Reinholds, Riga, 1968; Arvids Zilinskis, Riga, 1971, і ін. Я. Я. Вітолін.

Музична енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія, Радянський композитор. Під ред. Ю. В. Келдиша. 1973-1982.