Skip to main content

Горчакова А. А.

Олександра Олександрівна - см. Сантагано-Горчакова А. А.

Музична енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія, Радянський композитор. Під ред. Ю. В. Келдиша. 1973-1982.