Skip to main content

Гольтца симптом

(FL Holtz) зменшення частоти серцевих скорочень при травмах або захворюваннях органів черевної порожнини, обумовлене рефлексом Гольтца.

1. Мала медична енциклопедія. - М.: Медична енциклопедія. 1991-96 рр. 2. Надання першої медичної допомоги. - М.: Великої російської енциклопедії. 1994 г. 3. Енциклопедичний словник медичних термінів. - М.: Радянська енциклопедія. - 1982-1984 рр.