Skip to main content

Голоубек Л.

(holoubek) Ладіслав (р. 13 VIII 1913 Прага) - слів. композитор і диригент. Навчався композиції у А. Мойзеса в Братиславі (1929-32) і у В. Новака в Празі (1934-36), диригування - у Й. Вінцоурека в Братиславі. Був диригентом оперних вистав Слів. нац. т-ра в Братиславі (1933-52, 1959-1966; брав участь в пост. "Повісті про справжню людину" Прокоф'єва, 1961). Гл. диригент слів. Армійського мистецтв. ансамблю в Братиславі (1952-55) і Нац. т-ра в Кошице (1955-58 і з 1966). В репертуарі мн. опери провідних слів. композиторів (брав участь в 1-м виконанні ряду опер). У композиторському творчості спирається на традиції нац. муз. позовква, використовує також серійну техніку, сонористику і ін.
Твори : опери (всі пост. в Братиславі) - Стелла (1939, 2-я ред. 1957), Світанок (Svitanie, 1941), Мрія (T'zba, 1944), Сім'я (Rodina, 1960), Професор Мамлок (1966), Жарти пастуха (Bacovskй zarty, 1980); кантата для голосу, хору і оркестру. Місячна ніч (Mesacnб noc, 1951); для орк. - симфонія (1947), симфонієта (1950), п'єса Опір і надії (Vzdory a nбdeje, 1973) та ін.; камерно-інструмент. ансамблі, в т. ч. 3 струн. квартету (1936-62); для фортепіано. - 2 сонати, п'єси для дітей; хори; цикли пісень з фп. , В т. Ч. Донька моя (Dcйrenka moja, 1953), Про молодість, про матір (Про mladosti, o matke, 1976); масові пісні; музика до кінофільмів; обр. нар. слів. і рос. мелодій.

Музична енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія, Радянський композитор. Під ред. Ю. В. Келдиша. 1973-1982.