Skip to main content

Гліоматоз

[gliomatosis; Гліома (основа gliomat-) + -оз] - прогресуюче розростання макрогліі, що викликає атрофію і загибель нервової тканини; нагадує пухлинний процес.

1. Мала медична енциклопедія. - М.: Медична енциклопедія. 1991-96 рр. 2. Надання першої медичної допомоги. - М.: Великої російської енциклопедії. 1994 г. 3. Енциклопедичний словник медичних термінів. - М.: Радянська енциклопедія. - 1982-1984 рр.