Skip to main content

Глух М. А.

Михайло Олександрович (р. 30 iV (13 V) 1907 році, Москва) - сов. композитор. Член КПРС з 1940. У 1934 закінчив аспірантуру Ленингр. академії мистецтвознавства (кер . І. І. Соллертинський), в 1940 Ленингр. консерваторію (клас композиції Б. В. Асаф 'єва, Ю. Н. Тюлина, клас оркестровки М. О. Штейнберга). у 1938-49 науковий співробітник Ленингр. науково-дослідного ін- та театру і музики. в 1944-45 композитор армійського ансамблю. Автор статей і рецензій в периодич. друку, редактор ряду книг.
Твори : опер а - Денис Давидов (1957, Л енінгр. Малий оперний театр), оперета - Горішок (1944, Ленингр. театр муз. комедії), сюїти для симфонічного. оркестру (1940), вок. цикли Весняні пісні для голосу і симфонічного. оркестру (1952), сюїта для солістів, хору і оркестру нар. інструментів, романси (цикли "Ленінградські етюди", 1947, "З Ленінградського альбому", "Поет-партизан", 1954, і ін.), пісні, музика до фільмів.

Музична енциклопедія. - М. : Радянська енциклопедія, Радянський композитор. Під ред. Ю. В. Келдиша. 1973-1982.