Skip to main content

Гінзбург А. Г.

Антон Гіліаровіч (р. 18 iX 1930 Москва) - сов. піаніст і ансамбліст. В 1953 закінчив Моск. консерваторію по класу фортепіано. Г. Г. Нейгауза. Лауреат Міжнар. конкурсу піаністів ім. Б. Сметани в Празі (1957, 1-я ін.). З 1958 соліст ВГКО, пізніше Москонцерта. Виступав в ансамблі з С. Т. Ріхтером, Н. Л. Дорліак, І. Д. Ойстрахом. З 1969 - в ансамблі з Д. Б. Шафраном. З 1954 гастролює за кордоном.

Музична енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія, Радянський композитор. Під ред. Ю. В. Келдиша. 1973-1982.