Skip to main content

Гастрокардіальний

(гастро (Гастр-) + грец. Kardia серце) шлунково-серцевий, що відноситься одночасно до шлунку і серця. 1. Мала медична енциклопедія. - М.: Медична енциклопедія. 1991-96 рр. 2. Надання першої медичної допомоги. - М.: Великої російської енциклопедії. 1994 г. 3. Енциклопедичний словник медичних термінів. - М.: Радянська енциклопедія. - 1982-1984 рр.