Skip to main content

Гакібушу - Гейера - Гейманович хвороба

(В. М. Гаккебуш, 1881-1931, радянський психоневролог; Т. А. Гейер, 1875-1955, радянський психоневролог; А. І. Гейманович, 1882-1958 , радянський психоневролог; син.: Альцгеймера синдром, псевдоальцгеймеровская форма мозкового атеросклерозу) симптомокомплекс психічних розладів, що виникають в літньому або старчес кому віці і проявляються недоумством в поєднанні з вогнищевими розладами вищих коркових функцій (афазія, апраксія, агнозія і ін.), в основі яких лежить недостатність мозкового кровообігу і дистрофія нервових клітин і волокон, головним чином в лівих скроневої і тім'яної областях.

1. Мала медична енциклопедія. - М.: Медична енциклопедія. 1991-96 рр. 2. Надання першої медичної допомоги. - М.: Великої російської енциклопедії. 1994 г. 3. Енциклопедичний словник медичних термінів. - М.: Радянська енциклопедія. - 1982-1984 рр.