Skip to main content

Безкоштовна музична школа

муз. освітня організація в Петербурзі. Заснована в 1862 М. А. Балакірєвим (очолював її до 1874 і в 1881-1908) і Г. Я. Ломакіним. У 1874-81 на чолі Б. м. Ш. стояв Н. А. Римський-Корсаков, з 1908 - С. М. Ляпунов. Б. м. Ш. проіснувала до Великої Жовтневої. соціалістичної. революції. Пов'язана з демократичних. рухом 1860-х рр. (В ці роки її діяльність особливо активна), вона відбила у своїй спрямованості прагнення передової частини інтелігенції до освіти народу. Спочатку метою школи було поширення музичної освіти серед широких кіл населення (студентів, ремісників, службовців та ін.); силами учнів був організований відмінний хор. Нек-риє вихованці Б. м. Ш. (І. А. Мельников та ін.) Стали проф. співаками і музикантами. Через нестачу коштів (на відміну від РМО, школа не отримувала урядових субсидій) і через ворожого ставлення бюрократичних кіл царської Росії діячам Б. м. Ш. довелося обмежитися викладанням співу і елементарної теорії музики. До поч. 20 в. навчальна робота Б. м. ш. припинилася. Найбільше значення мала муз. -просветіт. діяльність школи. Її концерти стали центром пропаганди рус. музики (произв. М. І. Глінки, А. С. Даргомижського і, особливо, композиторів "Могутньої купки"), а також творчості зап. -Європа. композиторів (Л. Бетховена, Р. Шумана, Г.Берліоза, Ф. Ліста). Концерти Б. м. Ш. , В т. Ч. Під упр. Балакірєва, сприяли формуванню і розвитку хор. культури.
Література : Стасов В. В., Двадцятип'ятиріччя Безкоштовної музичної школи, М., 1953. Л. З. Корабельникова.

Музична енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія, Радянський композитор. Під ред. Ю. В. Келдиша. 1973-1982.