Skip to main content

Філатова - Кальф еластотонометрія

(В. П. Філатов, 1875-1956, радянський офтальмолог; С. Ф. Кальфа, р. 1892 р радянський офтальмолог; син. еластотонометрія) метод ранньої діагностики глаукоми, заснований на визначенні характеру деформації оболонок ока при послідовному впливі на очне яблуко тонометрів зростаючого ваги (5; 7, 5; 10 і 15 г ).

1. Мала медична енциклопедія. - М.: Медична енциклопедія. 1991-96 рр. 2. Надання першої медичної допомоги. - М.: Великої російської енциклопедії. 1994 г. 3. Енциклопедичний словник медичних термінів. - М.: Радянська енциклопедія. - 1982-1984 рр.