Skip to main content

Фібріллоархітектоніка

(лат. Fibrilla, зменшувальне від fibra волокно + архітектоніка) 1) розташування окремих структурних одиниць - волоконец - в складі волокон міжклітинної речовини сполучної тканини; 2) розділ нейрогістології, що вивчає розташування нейрофибрилл в цитоплазмі нейрона.

1. Мала медична енциклопедія. - М.: Медична енциклопедія. 1991-96 рр. 2. Надання першої медичної допомоги. - М.: Великої російської енциклопедії. 1994 г. 3. Енциклопедичний словник медичних термінів. - М.: Радянська енциклопедія. - 1982-1984 рр.