Skip to main content

Вік фертілізаціонний

(etas fecundationis, LNE; лат. fertilisatio запліднення) тривалість існування зародка або плоду з моменту запліднення; обчислюється в годинах, добі, тижнях або місяцях.

1. Мала медична енциклопедія. - М.: Медична енциклопедія. 1991-96 рр. 2. Надання першої медичної допомоги. - М.: Великої російської енциклопедії. 1994 г. 3. Енциклопедичний словник медичних термінів. - М.: Радянська енциклопедія. - 1982-1984 рр.