Skip to main content

Фасції

(fascitis; Фасція + -ит) запалення фасції. фасції долонний (f. Palmaris) - Ф. кисті з ураженням долонно апоневрозу; призводить до контрактури Дюпюітрена.

1. Мала медична енциклопедія. - М.: Медична енциклопедія. 1991-96 рр. 2. Надання першої медичної допомоги. - М.: Великої російської енциклопедії. 1994 г. 3. Енциклопедичний словник медичних термінів. - М.: Радянська енциклопедія. - 1982-1984 рр.