Skip to main content

Fab-фрагмент

(лат. fragmentum уламок, шматок) частина молекули імуноглобуліну, відщеплюється папаїном і складається з легкого ланцюга і аміноконцевой половини важкого ланцюга; несе антідетермінанту антитіла.

1. Мала медична енциклопедія. - М.: Медична енциклопедія. 1991-96 рр. 2. Надання першої медичної допомоги. - М.: Великої російської енциклопедії. 1994 г. 3. Енциклопедичний словник медичних термінів. - М.: Радянська енциклопедія. - 1982-1984 рр.