Skip to main content

Експеримент асоціативний

метод дослідження особливостей психіки, наприклад темпу психічних процесів, характеру асоціацій і емоційних реакцій, що полягає в реєстрації і вивченні змісту відповідей досліджуваного на питання експериментатора, а також швидкості відповідей.

1. Мала медична енциклопедія. - М.: Медична енциклопедія. 1991-96 рр. 2. Надання першої медичної допомоги. - М.: Великої російської енциклопедії. 1994 г. 3. Енциклопедичний словник медичних термінів. - М.: Радянська енциклопедія. - 1982-1984 рр.