Skip to main content

Частота обмінів

(син. частота рекомбінації) відносна частота порушень зчеплення між алелями різних генів однієї хромосоми в результаті кросинговеру; розраховується як відношення числа гамет з нової комбінації генів до загальної кількості гамет.

1. Мала медична енциклопедія. - М.: Медична енциклопедія. 1991-96 рр. 2. Надання першої медичної допомоги. - М.: Великої російської енциклопедії. 1994 г. 3. Енциклопедичний словник медичних термінів. - М.: Радянська енциклопедія. - 1982-1984 рр.