Skip to main content

Езофаготонографія

(езофаго- + топографія , син. Езофагоманографія) графічна реєстрація змін тиску в порожнині стравоходу, вимірюваних за допомогою електроманометра.

1. Мала медична енциклопедія. - М.: Медична енциклопедія. 1991-96 рр. 2. Надання першої медичної допомоги. - М.: Великої російської енциклопедії. 1994 г. 3. Енциклопедичний словник медичних термінів. - М.: Радянська енциклопедія. - 1982-1984 рр.