Skip to main content

Електроміограф

(Електро- + міографії) прилад для графічної реєстрації змін в часі різниці потенціалів електричного поля (біопотенціалів) скелетних м'язів.

1. Мала медична енциклопедія. - М.: Медична енциклопедія. 1991-96 рр. 2. Надання першої медичної допомоги. - М.: Великої російської енциклопедії. 1994 г. 3. Енциклопедичний словник медичних термінів. - М.: Радянська енциклопедія. - 1982-1984 рр.