Skip to main content

Електрогімнастіка

(Електро- + Гімнастика , син. електростимуляція м'язів) метод лікування, профілактики або тренування шляхом впливу на нерви або м'язи імпульсного електричного струму з метою викликати скорочення м'язів.

1. Мала медична енциклопедія. - М.: Медична енциклопедія. 1991-96 рр. 2. Надання першої медичної допомоги. - М.: Великої російської енциклопедії. 1994 г. 3. Енциклопедичний словник медичних термінів. - М.: Радянська енциклопедія. - 1982-1984 рр.