Skip to main content

Ейнтховена теорія

(W. Einthoven) теорія формування електрокардіограми, згідно з якою серце розглядається як нескінченно малий диполь, розташований в центрі трикутника Ейнтховена і безперервно міняє величину і напрямок вектора електрорушійної сили; проекції вектора на кожну зі сторін трикутника визначають форму електрокардіограми в трьох стандартних відведеннях (з урахуванням зсуву третього кута на дистальну частину лівої гомілки.

1. Мала медична енциклопедія. - М.: Медична енциклопедія. 1991-96 рр. 2. Перша медична допомога. - М.: Великої російської енциклопедії. 1994 г. 3. Енциклопедичний словник медичних термінів. - М.: Радянська енциклопедія. - 1982-1984 рр.