Skip to main content

Економічна ефективність охорони здоров'я

результативність діяльності органів і установ охорони здоров'я для розвитку громадського виробництва і зростання національного доходу, що визначається як співвідношення обсягу коштів, вкладених в комплекс лікувально-профілактичних заходів щодо зниження захворюваності, інвалід ності, смертності, і отриманого ефекту, вираженого приростом (у вартісному вираженні) загального національного продукту за рахунок підвищення рівня життєдіяльності людей.

1. Мала медична енциклопедія. - М.: Медична енциклопедія. 1991-96 рр. 2. Надання першої медичної допомоги. - М.: Великої російської енциклопедії. 1994 г. 3. Енциклопедичний словник медичних термінів. - М.: Радянська енциклопедія. - 1982-1984 рр.