Skip to main content

Джангіров Д. Ш.

Джангир Шіргешт огли (р. 20 vI 1921, с. Балахани, нині Бакинського гір. ради) - сов. композитор. нар. арт. Азерб. РСР (1964). у 1951 закінчив Азерб. консерваторію по класу композиції Б. І. Зейдмана (в 1941-45 займався в класі У. Гаджибекова). у 1937-42 хормейстер Азерб. філармонії, в 1942- 61 худ. кер. хору радіо; в 1961-65 худ. кер. Ансамблю пісні і танцю та худ. кер. Азерб. філармонії. з 1953 викладає в Азерб. консерваторії на кафедрі хор. диригування (з 1966 доцент). Композиторську діяльність почав в сер. 40-х рр. Творчість Д. зробило великий вплив на розвиток азерб. кантатно-ораторіального і хор. музики.
Твори : опера - Азад (1957, Баку); для солістів, хору і оркестру . - поема По той бік Араксу (1949; Держ. ін. СРСР, 1950), поема про Леніна (совм. з А. Алескеровим, 1951), сюїта Дружба народів (Пісня дружби, 1954), кантата Фізулі (1959), ораторія Сабір (1962); для орк. - сюїти Урожайна (1947), Святкова (1950), Хода (1953); концерт для скр. з оркестром. (1951); произв. для орк. азерб. нар. інстр. ; хори, пісні, камерно-інструмент. ансамблі, музика для драм. т-ра і кіно. Література : Касимова С., Дж. Джангіров, Баку, 1964. М. М. Яковлєв.

Музична енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія, Радянський композитор. Під ред. Ю. В. Келдиша. 1973-1982.