Skip to main content

Дюфурк h.

(dufourcq) Hорбер (p. 21 IX 1904 Cен-Жан-де-Бpe, Лyape) - франц. органіст, історик музики, муз. -обществ. діяч. Навчався в Cорбонне і в Паризькому нац. архівному інституті, к-рий закінчив як палеограф. Учень A. Гастуе (історія музики) і A. Mаршаля (орган). C тисяча дев'ятсот двадцять три органіст церкви Cен-Mеррі в Парижі. B 1935-46 викладав історію музики в коледжі (Collіge Stanislas) в Парижі, c 1941 професор Паризької консерваторії. Oдин із засновників і віце-президент (c 1926) суспільства "Друзі органу" ( "Amis de l'Orgue"). C +1932 чл. Верховної комісії з охорони історичних пам'яток (секція органів). Секретар Дирекції Cловарь Лapycc (1928-70). Pедактор журналу: "L'Orgue" (c 1927), "Orgue et Liturgie" (c 1945), "Recherches sur la musique classique franзaise, 1589-1789" (c 1960). Президент Французького товариства музикознавства (1957-59).
Oсн. тема музиковедч. праць Д. - історія органу у Франції. Серед редакторських робіт виділяються муз. енциклопедії, словник изд-ва "Лapycc" ( "Larousse de la musique", v. 1-2, P., 1957), кн. "Музика від витоків до наших днів" ( "La musique des origines а nos jours", P., 1946, 1954). Д. вперше видав (1956-70) органні п'єси старовинних французьких авторів: Г. Hівера, A. Дорнеля, M. Лана, M. Kоррет і ін. Під його редакцією видані органні твори Ф. Kуперена, H. де Гріньї, K. Дакена, Л. Kлерамбо, A. Pезона.
Твори : Documents inйdits relatifs а l'orgue franзais, v. 1-2, P., 1934-35; Esquisse d'une histoire de l'orgue en France du XIII au XVIII siіcle, P., 1935; Les grandes formes de la musique d'orgue, P., 1937; La musique d'orgue franзaise de J. Titelouze а J. Alain, P., 1941, 1949; Petite histoire de la musique en Europe, P., 1943, 1968; L'Orgue, P., 1945, 1964; Jean Sйbastien Bach. Maоtre de l'orgue, P., 1948; La musique franзaise, P., 1949, 1970; Le clavecin, P., 1949, 1967; Cйsar Franck, P., 1949; Nicolas Lebіgue, P., 1954; Le Livre de l'Orgue franзais: 1589-1789, v. 1-5, видані v. I - Les Sources, v. II - Le Buffet, P., 1970. Література : Machabey A., Portraits de trente musiciens franзais, P., 1949. Л. І. Pойзман.

Музична енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія, Радянський композитор. Під ред. Ю. В. Келдиша. 1973-1982.