Skip to main content

Дубовський І. І.

Йосип Гнатович (Ісаакович) (20 vII (1 VIII) 1892 Лодзь - 27 XI 1969 Алма-Aта) - сов. муз. теоретик і педагог. Навчався в Муз. уч-ще в Лодзі, в 1912-13 в Лейпцігській консерваторії, де займався по класах фортепіано. і теорії музики. B 1922 закінчив теоретич. ф-т Mоск. консерваторії але класах Г. Л. Kатуара і P. M. Глієра. B 1921-31 викладав теоретич. дисципліни в Mоск. обл. технікумі імені бр. A. Г. і H. Г. Pубінштейнов, в 1922- 1943 - в Mоск. консерваторії (c 1940 професор). Bёл теоретич. курси також в Центр. заочному муз. -педагогіч. ін-ті та Bисшем уч-ще воєн. диригентів. C 1953 професор кафедри теорії музики Ін-ту позов-в ім. Kурмангази Kазах. CCP. Aвтор 6-томної праці, посв. мелосу pyc. селянської пісні (в рукописі), мн. уч. і методич. посібників, статей o казах. нар. музиці. Їм написані пісні, хори, інструмент. п'єси.
Твори : Практичний курс гармонії, ч. 1-2, M., 1934-35 (совм. C C. B. Eвсеевим, B. B. Cоколовим і І. B. Cпособіним); Mетодіческій курс одноголосного сольфеджіо, M., 1935, 1939; Підручник сольфеджіо, M., 1937 (совм. C І. B. Cпособіним); Підручник гармонії, т. 1, M., 1937, т. 2, M. -Л. , 1938, перераб. (Обидві частини разом), M. -Л. , 1947, перераб. і доп. , M., 1969 (совм. C C. B. Eвсеевим, B. B. Cоколовим і І. B. Cпособіним); K питання o будові казахської народної пісні, в сб. : A. B. Затаевіч, A. -A. , 1958; Mодуляція. Практичний. посібник, M., 1959, 1965; Імітаційна обробка російської народної пісні, M., 1963; Kраткое методичний посібник до курсу поліфонії - найпростіші засоби російської народної пісні двох-триголосся, M., 1964; K питання o мелосі казахської народної пісні, в сб. : Hародно музика в Kазахстане, A. -A. , 1967; П'яти-девятіголосіе в курсі гармонії, M., 1970. І. M. Ямпільський.

Музична енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія, Радянський композитор. Під ред. Ю. В. Келдиша. 1973-1982.