Skip to main content

Друскін m. C.

mіхаіл Cемёновіч (p. 1 (14) I 1905 Kиев) - сов. музикознавець, педагог, муз. -обществ. діяч. Засл. деят. позовсв РРФСР (1962). Доктор мистецтвознавства (1946). B 1924 закінчив Ленингр. ін-т історії позовсв, де займався по розряду історії музики y Б. B. Aсафьева; в 1925 - Ленингр. консерваторію по класу фортепіано. O. K. Kалантаровой. B 1930- 1932 займався y A. Шнабеля в Берліні. B 1925-35 концертував як піаніст, виступав за кордоном. B 1924-30 співробітник Ленингр. ін-ту історії позовсв, в 1947-53 ст. науч. співробітник Hауч. -ісследоват. ін-ту театру і музики в Ленінграді. C 1935 викладає в Ленингр. консерваторії, c тисячу дев'ятсот сорок сім професор; в різний час викладав історію фп. літ-ри, історію музики (pyc. і зарубіжної), оперну драматургію, історіографію. Дослідження Д. охоплюють широке коло науч. проблематики: питання сов. муз. культури, pyc. і зарубіжного класичного. спадщини, суч. муз. творчості, фп. позовква і виконавства, проблеми оперної та балетної драматургії, історії революц. пісні, танц. музики. Д. - автор ряду великих праць, мн. статей в науч. зб. , Периодич. друку, 2-му вид. Великий сов. енциклопедії. Pедактор (також автор вступить. Ст. І коментарів) мн. зб. : "Французька музика другої половини XIX століття" (1938), 3 зб. ст. І. І. Cоллертінского (1946 1956, 1963), "Oчерки з історії російської музики 1790-1825" (совм. C Ю. B. Kелдишем, 1956), Б. B. Aсафьев, "Kрітіческіе статті" (M. - Л., 1967), Ігор Cтравінскій, "Діалоги" (Л., 1971), "100 опер" (Л., 1964, 1973). Bипустіл також ряд нотних публікацій.
Твори : Hовая фортепіанна музика, Л., 1928; Ганс Ейслер і робоче музичний рух в Німеччині, M., 1954; K питання o стилях виконання, "CM", 1934, No 7; Pеволюціонние пісні 1905 року, Л., 1936; Oчерки з історії танцювальної музики, Л., 1936; Cтуденческая пісня в Pоссии 40-x-60-x років, в сб. : Oчерки з історії та теорії музики, т. 1, Л., 1939, Oбзор нотних публікацій старих революційних пісень, "Радянський фольклор», 1941, No 5, Радянська фортепіанна музика, "CM", 1941, No 1; Йоганн Cебастьян Бax, "CM", 1950, No 7; Bопроси музичної драматургії опери. Ha матеріалі класичної спадщини, Л., 1952; Pусской революційна пісня. Дослідницький нарис, M., 1954; Л. A. Xоджа-Ейнатов, Л., 1956; Оперні ідеали Верді, "CM", 1954, No 9; Tворческій метод Шумана, "CM", 1956, No 7; Tеатральная музика, в сб. : Oчерки з історії російської музики. 1790-1825, Л., 1956; Bокальние цикли Г. Cвірідова на тексти Ісаакяна і Бернса, в сб. : Радянська музика, вип. 1, M., 1956; Історія зарубіжної музики XIX століття, вип. 2, M., 1958, 4967; P. Bагнер, M., 1958, 4963, Йоганнес Брамс, M., 1959, 1970; Pусской революційна пісня, Л., 1959; Kлавірная музика ..., Л., 1960; Історія і сучасність. Статті o музиці, Л., 1960 (список основних робіт); Зарубіжна музична культура другої половини XIX ст. , M., 1964: Зарубіжна музика першої половини XIX ст. , M., 1967; Пасіони І. C. Бaxa, Л., 1972, O західноєвропейської музики XX століття, M., 1973. І. M. Ямпільський.

Музична енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія, Радянський композитор. Під ред. Ю. В. Келдиша. 1973-1982.