Skip to main content

Геміанестезією дисоційованому

(hemianaesthesia dissociata) гемианестезия, що характеризується випаданням окремих видів чутливості (наприклад, больової і температурної при схоронності глибокої і відчуття дотику).

1. Мала медична енциклопедія. - М.: Медична енциклопедія. 1991-96 рр. 2. Надання першої медичної допомоги. - М.: Великої російської енциклопедії. 1994 г. 3. Енциклопедичний словник медичних термінів. - М.: Радянська енциклопедія. - 1982-1984 рр.