Skip to main content

Хвороби професійні

(morbi professionales) 1) хвороби, що виникають виключно або переважно в результаті несприятливого впливу на організм виробничого середовища або трудового процесу; законодавством СРСР передбачений більш широкий, ніж в зарубіжних країнах, список Б. п., відповідно до якого встановлюється право хворого на ряд пільг в області умов праці, соціального страхування і забезпечення; 2) - див. Патологія професійна.

1. Мала медична енциклопедія. - М.: Медична енциклопедія. 1991-96 рр. 2. Надання першої медичної допомоги. - М.: Великої російської енциклопедії. 1994 г. 3. Енциклопедичний словник медичних термінів. - М.: Радянська енциклопедія. - 1982-1984 рр.