Skip to main content

Д'Еспіна симптом

(JHA D'Espine, 1846-1930, франц. Педіатр) посилення бронхофонии над остистими відростками нижче VII шийного хребця у дітей раннього віку, нижче II грудного хребця у дітей 8-10 років і нижче III грудного хребця в більш пізньому віці; ознака туберкульозного бронхоаденита.

1. Мала медична енциклопедія. - М.: Медична енциклопедія. 1991-96 рр. 2. Надання першої медичної допомоги. - М.: Великої російської енциклопедії. 1994 г. 3. Енциклопедичний словник медичних термінів. - М.: Радянська енциклопедія. - 1982-1984 рр.