Skip to main content

Денисов Е. В.

Едісон Васильович (р. 6 iV 1929 року, Томськ) - сов. композитор. У дитинстві самостійно опанував гру на дек. нар. інструментах.

Закінчив Томське муз. уч-ще (1950, клас фортепіано.) та механіко-математичного. ф-т Томського ун-ту (1951). У 1951-56 навчався в Моск. консерваторії (клас фортепіано. у В. С. Бєлова, курс твори у В. Я. Шебаліна); в 1959 закінчив аспірантуру, з 1960 педагог консерваторії. Використовує в якості композиції. техніки вільну серійність, алеаторику. Одне з кращих произв. Д. - "Плачі", де інтонації панівної вок. партії поєднують нар. ладовую Хроматіка з гострою додекафонной інтервалікой. Автор статей про творчість Д. Д. Шостаковича, Б. Бартока, І. Ф. Стравінського, А. Веберна, С. С. Прокоф'єва та ін.
Твори : кантата - Сонце інків, на вірші Г. Містраль (для сопрано, 3 читців і інструмент. ансамблю, 1964); для орк. - Peinture (Живопис, 1970); концерт для віолончелі з оркестром. (1972); для ансамблю інструментів - Ода (для кларнета, фортепіано., удар, інструмент., 1968), Романтична музика (для гобоя, арфи, струн. тріо, 1968); камерно-інструмент. Ансамблі - соната для скр. і фп. (1961), фортепіано. тріо (1971); для голосу з оркестром. (І інструментами) - Chant d'automne (Осіння пісня, для сопрано і великого орк., 1971), Італійські пісні (на вірші А. А. Блоку, 1964), Плачі (на рус. Нар. Тексти, для сопрано, удар , інструмент., фп., 1966), 5 Geschichten vom Herrn Keuner (5 оповідань про пана Койнере, на тексти Б. Брехта, для тенора і 7 инстр., 1966), Осінь (на вірші В.В. Хлєбнікова, для 13 солістів, 1968); La vie en rouge (Життя в червоному кольорі, для голосу і 5 инстр., 1973); музика для драм. т-ра, кіно, електронна музика. Літературні твори : Струнні квартети Бели Бартока, в сб. : Музика та сучасність, вип. 3, М., 1965; Про оркестровці Д. Шостаковича, в сб. : Дмитро Шостакович, М., 1967; New music and Jazz, "The World of Music", 1968, V. X, No 3; Додекафонія і проблеми сучасної композиторської техніки, в сб. : Музика та сучасність, вип. 6, М., 1969; Стабільні і мобільні елементи музичної форми і їх взаємодія, в кн. : Теоретичні проблеми музичних форм і жанрів, М., 1971; Сонатна форма у творчості С. С. Прокоф'єва, в сб. : С. С. Прокоф 'єв, М., 1972; Ударні інструменти в музиці І. Стравінського, в сб. : І. Ф. Стравінський, М., 1973. Література : Зак В., Камерні твори москвичів, "СМ", 1960, No 6; Буцко Ю., Зустрічі з камерною музикою, "СМ", 1970, No 8; Cholopowa W., Nowe kompozycje E. Denisowa (1968-1969), в сб. : Res Facta, в. 6 (Krakуw), 1972, с. 126-32. В. H. Холопова.

Музична енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія, Радянський композитор. Під ред. Ю. В. Келдиша. 1973-1982.