Skip to main content

Дельсон В. Ю.

Віктор Юлійович (9 (22) x 1907 році, Петербург - 19 IV 1970, Москва) - сов. музикознавець. У 1926-28 брав уроки фортепіано. у В. В. Софроницького в Ленінграді. В 1937 закінчив Моск. консерваторію, де навчався у Л. Н. Оборина (фортепіано.), В. Е. Фермана (історія музики), Г. М. Когана (історія і теорія піанізму). Виступав у пресі з 1934 (писав під псевд. Д. Вікторів, В. Дель). Осн. тематика робіт Д. - питання виконає. позовква (гл. обр. піанізм) і фп. творчість рус. і сов. композиторів 20 ст.
Твори : Л. В. Ніколаєв, "СМ", 1935, No 7-8; "Пісня тріумфу". Симфонічна пісня А. Веприка, там же, 1937, No 8; Еміль Гілельс, М., 1959; Володимир Софроницкий, М., 1959; Деякі питання естетики виконавства, "СМ", 1960, No 11; Святослав Ріхтер, М., 1961; Фортепіанні концерти С. Прокоф'єва, М., 1961; Фортепіанні сонати Скрябіна, М., 1961; Проблеми виконання фортепіанних творів Скрябіна і Прокоф'єва, в сб. : Питання музично-виконавського мистецтва, вип. 3, М., 1962; Нотатки про виконавської критиці, "СМ", 1963, No 8; Генріх Нейгауз, М., 1966; Молодий Шостакович, в сб. : Музично-виконавське мистецтво, вип. 5, М., 1969; Скрябін, М., 1971; Фортепіанна творчість Шостаковича, М., 1971; Фортепіанна творчість і піанізм Прокоф'єва, М., 1973.

Музична енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія, Радянський композитор. Під ред. Ю. В. Келдиша. 1973-1982.